[] Videos

Whats going on everybody, today we are taking a look at the SH Figuarts Naruto Shippuden ROCK LEE!! Hope you enjoy the review!\r
Price: $50-$55\r
Dont forget to Subscribe!! Like, share & comment. Collecting Figures is Awesome!! If u would like to add me on Facebook and Instagam to check out pics of my figure collection and awesome figure pics heres the link to my FB page

Naruto – Top 12 Strongest Taijutsu Users

Kage là người lãnh đạo 1 trong 5 làng mạnh nhất trong thế giới ninja cũng chính là những ninja mạnh nhất trong làng và thường được gọi chung là Ngũ Đại.
Konoha, là một trong 5 ngôi làng mạnh nhất thế giới Ninja. Đúng hơn, nó là một trong những ngôi làng có Kage là người lãnh đạo và ở Konoha thì được.
Taijutsu (体术; Nghĩa đen là Thể thuật) là một hình thức cơ bản của thuật mà trong đó thông thường không yêu cầu chakra , nhưng chakra có thể được.

Kage là người lãnh đạo 1 trong 5 làng mạnh nhất trong thế giới ninja cũng chính là những ninja mạnh nhất trong làng và thường được gọi chung là Ngũ Đại.
Konoha, là một trong 5 ngôi làng mạnh nhất thế giới Ninja. Đúng hơn, nó là một trong những ngôi làng có Kage là người lãnh đạo và ở Konoha thì được.
Taijutsu (体术; Nghĩa đen là Thể thuật) là một hình thức cơ bản của thuật mà trong đó thông thường không yêu cầu chakra , nhưng chakra có thể được.