Top 8 Kage mạnh nhất trong Naruto Shounen Action

Thanks! Share it with your friends!

Close

Kage là người lãnh đạo 1 trong 5 làng mạnh nhất trong thế giới ninja cũng chính là những ninja mạnh nhất trong làng và thường được gọi chung là Ngũ Đại.
Konoha, là một trong 5 ngôi làng mạnh nhất thế giới Ninja. Đúng hơn, nó là một trong những ngôi làng có Kage là người lãnh đạo và ở Konoha thì được.
Taijutsu (体术; Nghĩa đen là Thể thuật) là một hình thức cơ bản của thuật mà trong đó thông thường không yêu cầu chakra , nhưng chakra có thể được.